Job hos Tjellesen Max Jenne

I TMJ er vi ca. 300 medarbejdere fordelt på vores kontorer og lagre i København og Vejle, og der er dagligt et tæt samarbejde mellem de to afdelinger.

Hos TMJ er dialog og kommunikation mellem ledere og medarbejdere i fokus. Vi tror på en organisation med korte kommandoveje, med en åben motiverende lederstil, som stimulerer den enkelte til gode præstationer.

TMJ er en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere behandles med respekt under et overordnet hensyn til virksomhedens og medarbejdernes tarv. Medarbejderne er vores vigtigste ressource.

Ved at have fokus på vores medarbejderes trivsel og udvikling ønsker vi at skabe en tryg og inspirerende arbejdsplads med en kultur, der både internt og eksternt arbejder med dialog og udvikling.

Job hos TMJ

Job hos TMJ

TMJ som arbejdsplads

Vi ønsker at skabe en tryg og inspirerende arbejdsplads for medarbejderen, som danner basis for initiativ og engagement hos den enkelte. En arbejdsplads, hvor medarbejderen trives og udvikles med klare succeskriterier, således at medarbejderne:

  • fokuserer på TMJs mål og handlingsplaner
  • er fleksible, forandringsvillige og omstillingsparate
  • er kompetente, loyale og troværdige
  • tager initiativer til at udvikle og forbedre sig i jobbet
  • er omkostningsbevidste og effektive
  • arbejder med frihed under ansvar og tager initiativ til optimering og forbedringer.

Læs mere om organisationen på siden Om Tjellesen Max Jenne.

SSBennebjergJob hos Tjellesen Max Jenne