Tilbagekaldelser

Hvis en virksomhed skønner, at en produktfejl kan føre til tilbagekaldelse, skal Lægemiddelstyrelsen informeres.

 

 

Tilbagekaldelser

Kontakt til Lægemiddelstyrelsen:

  • Kontakt Lægemiddelstyrelsen på hovednummeret +45 4488 9595. Dette nummer fungerer også som vagttelefon uden for Lægemiddelstyrelsens åbningstid. Vi henviser til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for yderligere information: www.laegemiddelstyrelsen.dk.
  • Aftal med Lægemiddelstyrelsen, hvorledes tilbagekaldelsen skal foregå.

Kontakt til Tjellesen Max Jenne:

  • Kontakt TMJ ved at skrive til tilbagekaldelser@tmj.dk med information om varenavn, varenummer, og evt. batchnr. og anden relevant information. Det er også muligt at ringe på telefonnummer +45 44 57 11 00, men vi vil efterfølgende bede om en skriftlig bekræftelse af tilbagekaldelsen via tilbagekaldelser@tmj.dk.
  • TMJ vil med det samme spærre for videresalg af den tilbagekaldte vare og sørge for, at tilbagekaldte varer returneres som aftalt.
SSBennebjergTilbagekaldelser