Tilbagekaldelser

Hvis en virksomhed skønner, at en produktfejl kan føre til tilbagekaldelse, skal Lægemiddelstyrelsen informeres.

 

 

Tilbagekaldelser

Tilbagekaldelser – Kontakt til Lægemiddelstyrelsen:

  • Kontakt Lægemiddelstyrelsen på hovednummeret +45 4488 9595. Dette nummer fungerer også som vagttelefon uden for Lægemiddelstyrelsens åbningstid. Vi henviser til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for yderligere information: www.laegemiddelstyrelsen.dk.
  • Aftal med Lægemiddelstyrelsen, hvorledes tilbagekaldelsen skal foregå.

Tilbagekaldelser – Kontakt til TMJ:

  • Kontakt TMJ ved at skrive til tilbagekaldelser@tmj.dk med entydig information om varenavn, varenummer og batchnr., samt anden relevant information. Det er også muligt at ringe på telefonnummer +45 44 57 11 00, men tilbagekaldelsen vil først blive iværksat, når vi har modtaget en skriftlig bekræftelse via tilbagekaldelser@tmj.dk.
  • TMJ vil straks spærre for videresalg af den tilbagekaldte vare og sørge for, at tilbagekaldte varer returneres som aftalt.
  • Håndtering af tilbagekaldelser i tidsrummet 16.00 – 08.00 på hverdage, samt lørdag, søn- og helligdage medfører et gebyr.
SSBennebjergTilbagekaldelser