Historien

Tjellesen Max Jenne A/S er et resultat af fusionen mellem
K.V. Tjellesen A/S og A/S Max Jenne den 1. juli 2009.

Tilsammen har vi 190 års erfaring, og det bragte os i 2006 ind i samme koncern. De to virksomheder har sidenhen arbejdet under en fælles ledelse, men først i 2009 blev virksomhederne officielt slået sammen til én virksomhed.

190 års stolte traditioner skal ikke bare fejes af banen. Derfor valgte vi at give den nye fælles virksomhed navnet Tjellesen Max Jenne A/S – eller i daglig tale “TMJ”. Frøet var sået til en ny og moderne virksomhed, hvor to meget velfungerende virksomheder skulle smelte sammen til én. Vi glemmer ikke vores rødder, men bruger den viden, tyngde og de nære relationer, vi har opbygget gennem årene, som afsæt for vores fremtidige udvikling.

Med god ballast i de to gamle virksomheder, har TMJ siden 2009 gennemgået en positiv udvikling med investeringer i moderne IT-systemer og sammenlægning af filialer, til i dag at være en konkurrencedygtig virksomhed, som søger de bedste logistikløsninger i takt med markedsudviklingen.

Læs mere om K.V. Tjellesen A/S og A/S Max Jennes henholdsvis 100 og 90 års lange historie i tidslinjen.

 

Rul ned og oplev historien…

1909-1919

Kimen sås til K.V. Tjellesen & Max Jenne

I 1909 stiftede Knud Valdemar Tjellesen et import/eksportselskab som fik navnet K.V. Tjellesen.

I 1919 oprettede Hermann Fick A/S Max Jenne i Aabenraa som filial til Lübeck-firmaet Max Jenne.

1909-1919

1920-1939

1920-1939

Udnævnelse med kongelig bevilling

I 1932 flytter K.V. Tjellesen til Sct. Johannes Apoteket i København. Idet Knud Valdemar Tjellesen ved kongelig bevilling var blevet udnævnt til apoteker.

1940-1959

Long John cyklen erstattes med varebiler

Max Jenne omdannes i 1956 fra en filial til et selvstændigt aktieselskab A/S Max Jenne.

I 1954 flytter K.V. Tjellesen I/S fra apotekets lokaler på Sct. Johannes Apoteket ind på Niels Ebbesensvej 29, Frederiksberg.

1940-1959

1960-1979

1960-1979

Firmaerne vokser i disse år

I 1963 udvider K.V. Tjellesen I/S i sideejendommene Niels Ebbesensvej og H.C. Ørstedsvej.

Max Jenne udvider i 1969 med en filial i Vejle.

1980-1999

Udvikling af nye forretningsområder

I 1985 omdannes K.V. Tjellesen til aktieselskabet K.V. Tjellesen A/S.

1. juli 1991 flytter K.V. Tjellesen A/S til adresse i Rødovre.

I årene efter udvikles nye forretningsområder, LeverandørService og LagerHotel, som i 2000 fik til huse i Skovlunde.

A/S Max Jenne udvider i 1991 med endnu en filial denne gang i Ålborg.

1980-1999

1. juli 1991 flytter K.V. Tjellesen A/S til adresse i Rødovre.

2000-2009

Nye muligheder

I 2006 køber tyske McKesson Europe, som er en af Europas største medicinalgrossist og distributør, K.V. Tjellesen A/S og A/S Max Jenne.

Den 1. juli 2009 fusioneres K.V. Tjellesen A/S og A/S Max Jenne til Tjellesen Max Jenne A/S.

Firmaet har hovedsæde i Rødovre, og kunderne betjenes fra et moderne logistikcenter henholdsvis i Rødovre og Vejle.

2010-2014

I 2009 oprettes TMJs første Udviklingsråd, som bliver en vigtig del i udviklingen af nye løsninger og strategier.

I 2012 sælges forretningsdelen Movianto fra, som siden år 2000 har håndteret LeverandørService og LagerHotel. Derefter oprettes Integreret Logistik, som er en del af TMJs logistik.

Den 15. juli 2014 overtager amerikanske McKesson TMJs tyske ejer McKesson Europe. McKesson er i dag USA’s førende grossist og leverandør af informationsteknologi, og tilsammen udgør McKesson Europe og McKesson på globalt plan en af de førende medicinalgrossister og leverandører af moderne logistikløsninger og serviceydelser inden for sundhedssektoren.

SSBennebjergHistorien