Historien

Tjellesen Max Jenne A/S er et resultat af fusionen mellem
K.V. Tjellesen A/S og A/S Max Jenne den 1. juli 2009.

Tilsammen har vi 210 års erfaring, og det bragte os i 2006 ind i samme koncern. De to virksomheder har sidenhen arbejdet under en fælles ledelse, men først i 2009 blev virksomhederne officielt slået sammen til én virksomhed.

210 års stolte traditioner skal ikke bare fejes af banen. Derfor valgte vi at give den nye fælles virksomhed navnet Tjellesen Max Jenne A/S – eller i daglig tale “TMJ”. Frøet var sået til en ny og moderne virksomhed, hvor to meget velfungerende virksomheder skulle smelte sammen til én. Vi glemmer ikke vores rødder, men bruger den viden, tyngde og de nære relationer, vi har opbygget gennem årene, som afsæt for vores fremtidige udvikling.

Med god ballast i de to gamle virksomheder, har TMJ siden 2009 gennemgået en positiv udvikling med investeringer i moderne IT-systemer og sammenlægning af filialer, til i dag at være en konkurrencedygtig virksomhed, som søger de bedste logistikløsninger i takt med markedsudviklingen.

Læs mere om K.V. Tjellesen A/S og A/S Max Jennes lange historie i tidslinjen.

 

Rul ned og oplev historien…

1909-1919

Kimen sås til K.V. Tjellesen & Max Jenne

I 1909 stiftede Knud Valdemar Tjellesen et import/eksportselskab som fik navnet K.V. Tjellesen.

I 1919 oprettede Hermann Fick A/S Max Jenne i Aabenraa som filial til Lübeck-firmaet Max Jenne.

1909-1919

1920-1939

1920-1939

Udnævnelse med kongelig bevilling

I 1932 flytter K.V. Tjellesen til Sct. Johannes Apoteket i København. Idet Knud Valdemar Tjellesen ved kongelig bevilling var blevet udnævnt til apoteker.

1940-1959

Long John cyklen erstattes med varebiler

I 1954 flytter K.V. Tjellesen I/S fra apotekets lokaler på Sct. Johannes Apoteket ind på Niels Ebbesensvej 29, Frederiksberg.

Max Jenne omdannes i 1956 fra en filial til et selvstændigt aktieselskab A/S Max Jenne.

1940-1959

1960-1979

1960-1979

Firmaerne vokser i disse år

I 1963 udvider K.V. Tjellesen I/S i sideejendommene Niels Ebbesensvej og H.C. Ørstedsvej.

A/S Max Jenne udvider i 1969 med en filial i Vejle.

1980-1999

Udvikling af nye forretningsområder

I 1985 omdannes K.V. Tjellesen I/S til aktieselskabet K.V. Tjellesen A/S.

1. juli 1991 flytter K.V. Tjellesen A/S til adressen i Rødovre.

I årene efter udvikles nye forretningsområder, LeverandørService og LagerHotel, som i 2000 fik til huse i Skovlunde.

A/S Max Jenne udvider i 1991 med endnu en filial denne gang i Aalborg.

1980-1999

1. juli 1991 flytter K.V. Tjellesen A/S til adresse i Rødovre.

2000-2009

Nye muligheder

I 2006 køber en af Europas største medicinalgrossister og distributører, tyske Celesio (nu McKesson Europe),  K.V. Tjellesen A/S og A/S Max Jenne.

I 2009 oprettes TMJs første Udviklingsråd, som bliver en vigtig del i udviklingen af nye løsninger og strategier.

Den 1. juli 2009 fusioneres K.V. Tjellesen A/S og A/S Max Jenne til Tjellesen Max Jenne A/S.

Firmaet får hovedsæde i Rødovre, og kunderne betjenes fra moderne logistikcentre henholdsvis i Rødovre og Vejle.

2010-2014

I 2012 sælges forretningsdelen Movianto fra, som siden år 2000 har håndteret LeverandørService og LagerHotel. Derefter oprettes Integreret Logistik, som er en del af TMJs logistik.

I juli 2014 overtager amerikanske McKesson Corporation TMJs tyske ejer Celesio, som efterfølgende skiftede navn til McKesson Europe. McKesson Europe er en ledende virksomhed inden for sundhedssektoren med stærke brands på tværs af 13 europæiske lande. McKesson Corporation er en global markedsleder inden for sundhedsteknologi og distributionsløsninger til sundhedssektoren, herunder apoteker, hospitaler, kræftbehandlingsklinikker og speciallæger.

2015-2021

Nyt hovedkontor og logistikcenter i Høje-Taastrup.

Den 24. april 2019 tager TMJ sammen med Høje-Taastrups Borgmester, Michael Ziegler, og byggefirmaet Logistic Contractor det første spadestik til firmaets nye hovedkontor og logistikcenter i Høje-Taastrup.

I februar 2020 flytter administrationen ind i de nye lokaler, og i juli 2020  godkender Lægemiddelstyrelsen logistikcenteret til opbevaring, håndtering samt pluk og pak af medicin.
Det nye logistikcenter i Høje-Taastrup skal servicere apotekskunder og hospitalskunder på Sjælland samt supplere logistikcenteret i Vejle. Med TM’Js nye hovedkontor og moderne logistikcenter i Høje-Taastrup viderefører TMJ’s ejere, McKesson Europe, den investeringsstrategi som de har vist i det danske marked i de seneste år.

SSBennebjergHistorien