Rabatter

Rabatter til Apoteker

Ifølge reklamebekendtgørelse 272 af 21. marts 2007 § 31 om ydelse af omkostningsbegrundede rabatter på distribution af humane lægemidler skal leverandøren offentliggøre standard leverings- og rabatbetingelser.

Aktuelle rabatter gældende fra 01.02.2019:
Rabatter 02.2019

Rabatter gældende fra 01.10.2022:
Rabatter 10.2022

SSBennebjergRabatter