Rabatter

Rabatter til Apoteker

Ifølge Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler – BEK nr. 849 af 29.04.2021 (Reklamebekendtgørelsen) skal leverandøren offentliggøre standard leverings- og rabatbetingelser. Dette følger Reklamebekendtgørelsens kapitel 9 om Omkostningsbegrundede rabatter til apoteker m.fl.. TMJ er leverandør af Lægemidler og offentliggør følgelig dets omkostningsbegrundede rabatter, som kan findes her på siden.

Aktuelle rabatter gældende fra 01.01.2024:
Rabatter 01.2024

SSBennebjergRabatter