Udvikling gennem dialog

– hemmeligheden bag TMJs succes

En gennemgående indarbejdet rettesnor i TMJ er, at nye løsninger og forbedringer udvikles i tæt dialog med apotekere og leverandører.

Vores medarbejdere fra salg og kundeservice er sammen med TMJs IT-udviklere løbende i dialog med vores kunder om forbedring af de logistik- og IT-værktøjer, som TMJ stiller til rådighed.

I praksis foregår det således, at i dialog med kunderne, bliver ønsker om forbedringer eller nyudviklinger beskrevet og bearbejdet i TMJs projektorganisation. Når en løsning er tæt på målet, testes den hos et antal kunder, så vi er helt sikre, på at ”produktet” er færdigt.

SSBennebjergUdvikling gennem dialog