Tjellesen Max Jennes Kvalitetsafdeling

MEDARBEJDERE I KVALITETSAFDELINGEN

Annette Neerlin

Chef for Kvalitet, RP
Head of Quality Management
Mobil (+45) 81 11 08 96
annette.neerlin@tmj.dk

Heidi Meier

QA-Specialist, QP
Mobil (+45) 40 55 15 65
heidi.meier@tmj.dk

SSBennebjergTjellesen Max Jennes Kvalitetsafdeling