Tjellesen Max Jennes Kvalitetsafdeling

MEDARBEJDERE I KVALITETSAFDELINGEN

Hanne Buch

Hanne Buch
Chef for kvalitet, RP
Head of Quality Management, Denmark
Mobil (+45) 23 22 36 36
hanne.p.buch@tmj.dk


Maja Højmose

Kvalitetsassistent 
Quality Assistant, Denmark
Mobil (+45) 81 11 52 16
maja.hojmose@tmj.dk

Heidi Arenfeldt Thuesen

QA-Specialist, QP
QA-Specialist, QP, Denmark
Mobil (+45) 81 11 71 45
heidi.thuesen@tmj.dk

Pia Andersen

Kvalitetsassistent 
Quality Assistant, Denmark
Mobil (+45) 20 99 43 05
pia.andersen@tmj.dk

SSBennebjergTjellesen Max Jennes Kvalitetsafdeling