Tjellesen Max Jennes Kvalitetsafdeling

MEDARBEJDERE I KVALITETSAFDELINGEN

Hanne Buch

Hanne Buch
Chef for Kvalitet, RP
Head of Quality Management
Mobil (+45) 23 22 36 36
hanne.p.buch@tmj.dk

Heidi Arenfeldt Thuesen

QA-Specialist, QP
Mobil (+45) 81 11 71 45
heidi.thuesen@tmj.dk

SSBennebjergTjellesen Max Jennes Kvalitetsafdeling