Hospital

Tæt dialog og samspil er nøgleordene i samarbejdet mellem hospitalskunder og TMJ

TMJs hospitalsspecialister er parate til at servicere hospitalsapotekerne på daglig basis, og vi sætter en ære i af at være tæt på kunden og ganske enkelt at “levere varen”. Som en løsningsorienteret medspiller ønsker vi at være samarbejdspartneren med en høj servicegrad og lav fejlpromille og at kunne levere værdiskabende løsninger og koncepter til apoteket.

Sammen med hospitalsapoteket ønsker vi i tæt dialog at skabe endnu bedre og enklere løsninger i moderne medicinlogistik. Løsninger, som kan lette vores kunders arbejde i hverdagen og tilpasses markedsudviklingen. Vores logistikløsninger med fokus på sygehusfarmacien er kendetegnet ved høj kvalitet og anvendelighed.

Med et moderne IT-system har vi sikret den teknologiske udvikling langt ud i fremtiden. En udvikling, som vi ønsker i tæt samarbejde med vores kunder – hospitalsapotekerne.

SSBennebjergHospital