Værdigrundlag og vision

ICARE - Logo - TjellesenMaxJenne - DK _ 5Principles _RGB(0-38-100)

Vores værdier

Vi drives af vores fælles ICARE-principper – Integrity, Customer-First, Accountability, Respect og Excellence. Vores medarbejdere lever efter disse værdier i alt, hvad de foretager sig, uanset hvem de er, og hvor de arbejder.

ICARE gør os i stand til at være en innovativ virksomhed inden for sundhedssektoren, der har succes, når vores kunder har succes. Vi hjælper vores kunder med at opnå bedre forretningsresultater gennem vores moderne teknologiske løsninger, som letter deres hverdag og skaber merværdi. Vi motiverer dem til at forandre ved at demonstrere, hvad de kan gøre bedre eller anderledes for at udvikle deres forretning.

Vores kultur skal bygge på tillid, respekt og ærlighed både over for vores omverden og internt over for vores kollegaer. I fundamentet af vores kultur ligger en forpligtelse til at gøre det, som er etisk rigtigt ved at yde en ekstra indsats og konstant forbedre vores tilgang til at levere innovative løsninger.

Integrity

Vi tager beslutninger om stort og småt med fokus på det etisk rigtige.

Customer-First

Vores kunder er i centrum for alt, hvad vi foretager os, og vores succes er forbundet med deres succes.

Accountability

Vi tager ansvar for vores handlinger over for kunder, leverandører og kollegaer – og vi holder os selv ansvarlige for at holde vores løfter.

Respect

Vi behandler hinanden, vores kunder og vores leverandører med værdighed, betænksomhed og åbenhed.

Excellence

Vores stræben efter kvalitet stopper aldrig – vi sigter altid højere for vores kunder, partnere og hinanden.

Visionen

Vi sikrer forsyning af lægemidler og sundhedsartikler i Danmark gennem tæt partnerskab med producenter og apoteker.

Logistik – ganske enkelt

Kit Nymann NielsenVærdigrundlag og vision