Udvikling gennem dialog

– hemmeligheden bag TMJs succes

En gennemgående indarbejdet rettesnor i TMJ er, at nye løsninger og forbedringer udvikles i tæt dialog med apotekere og leverandører.

Vores medarbejdere fra salg og kundeservice er sammen med TMJs IT-udviklere løbende i dialog med vores kunder om forbedring af de logistik- og IT-værktøjer, som TMJ stiller til rådighed.

I praksis foregår det således, at i dialog med kunderne, bliver ønsker om forbedringer eller nyudviklinger beskrevet og bearbejdet i TMJs projektorganisation. Når en løsning er tæt på målet, testes den hos et antal kunder, så vi er helt sikre, på at ”produktet” er færdigt.

En hjørnesten i udviklingen gennem dialog er TMJs udviklingsråd. Udviklingsrådet har nu eksisteret i godt fem år. Udviklingsrådet består af en række apotekere, der mødes med TMJ to gange om året.

Rådet er sammensat således, at det er repræsentativt for markedet. På møderne drøftes de ønsker, apotekerne har til deres grossist, og TMJ får lejlighed til at få apotekernes synspunkt på de tiltag, vi har på tegnebrættet.

I løbet af de fem år, Udviklingsrådet har eksisteret, har vi fået mange værdifulde synspunkter og praktiske ideer på bordet, som vi har kunnet bruge i vores videre udviklingsarbejde.

SSBennebjergUdvikling gennem dialog