Tjellesen Max Jennes Ledelse

TMJ LEDELSE

Marianne Timm

Marianne Timm
Administrerende Direktør
Managing Director, Denmark
Dir. (+45) 44 57 11 35
marianne.timm@tmj.dk

PA – Kit Nymann Nielsen
Dir. (+45) 44 57 11 29
kit.n.nielsen@tmj.dk

Liselotte Johansen

Liselotte Johansen
Økonomidirektør

Finance Director, Denmark
Dir. (+45) 44 57 11 40
liselotte.johansen@tmj.dk

Søren Theil

Søren Theil

Direktør for Logistik
Director of Operations, Denmark
Dir. (+45) 44 57 11 21
soren.theil@tmj.dk

Preben Møller Jørgensen

Preben Møller Jørgensen
Procurement Director
Procurement Director, Denmark

Dir. (+45) 44 57 11 60
preben.m.joergensen@tmj.dk

Kristian Kjærsgaard

Kristian Kjærsgaard
Chef for IT & VBO Plus
Head of IT & VBO Plus, Denmark
Dir. (+45) 44 57 11 38
kristian.kjaersgaard@tmj.dk

Hanne Buch

Hanne Buch
Chef for Kvalitet
Head of Quality Management, Denmark
Dir. (+45) 44 57 12 50
hanne.p.buch@tmj.dk

Casper Rybjerg Qvist

Casper R Quist
Chef for Juridisk Afdeling
Head of Legal, Denmark
Dir. (+45) 44 57 11 34
casper.rybjerg.qvist@tmj.dk

Berit Dundal

Berit Dundal
Chef for HR
Head of HR, Denmark
Dir. (+45) 44 57 11 28
berit.dundal@tmj.dk

TMJ DISTRIBUTION

Dorte Rosenberg

Dorthe
Afdelingschef
Warehouse manager, Vejle
Dir. (+45) 76 41 33 29
Mobil (+45) 29 74 66 07
dorte.rosenberg@tmj.dk

Søren Theil

Søren Theil

Direktør for Logistik
Director of Operations, Denmark
Dir. (+45) 44 57 11 21
soren.theil@tmj.dk

SSBennebjergTjellesen Max Jennes Ledelse